Kinderen maken vaak heel wat mee in hun leventje waar je als volwassene niet altijd genoeg bij stilstaat. Wij, de volwassenen, willen kinderen graag een onbezorgde jeugd geven en houden daarbij onderwerpen als doodgaan en rouwen ver van ze weg. Toch is het een natuurlijk proces om kinderen hierbij te betrekken en met hulp van een vertrouwd iemand, zoals een ouder of grootouder, te leren omgaan met leven en dood.

Tot ongeveer het zevende levensjaar geloven we niet dat dood ook echt weg is. Pas na dit levensjaar gaan we begrijpen dat dood voorgoed weg zijn is. Hoe jonger kinderen met verlies om leren gaan, hoe beter dit is voor later.

Natuurlijk is het niet de bedoeling om een kind zomaar in aanraking te laten komen met deze zaken. Ook als er een huisdier komt te overlijden is het goed om kinderen erbij te betrekken.

Het belangrijkste is, als kinderen te maken krijgen met een sterfgeval in de naaste familie, het kind duidelijk te maken wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Of bij langdurig ziekbed te vertellen wat er gaat gebeuren en het kind zo voor te bereiden. Een kind wil graag precies weten wat er allemaal speelt, anders zet het zijn eigen fantasie aan het werk en dat is altijd erger dan de waarheid.

Vergeet het kind niet! Een kind geeft vaak zijn eigen verdriet (tijdelijk) op om de ouders (naasten) te laten rouwen. Als we hier niet ingrijpen zal het kind op latere leeftijd dit verdriet nogmaals moeten verwerken.

Kinderen verwerken verdriet op hun eigen manier en in de mate die ze aankunnen. Ze kunnen ook spontaan weer gaan spelen en het verder niet over verdriet willen hebben.

Toch kan het zijn dat er iets misgaat of mis is gegaan en moet het kind het verdriet later verwerken. Hulp van buitenaf is vaak nodig om het kind al zijn frustraties, angsten, verdriet, boosheid, te laten uiten. Het kind wil hierin ouders of naasten niet belasten en zal zich beter kunnen uiten bij een vreemde.

Rouw- en verwerkingstherapie bestaat uit verschillende vormen. Het kind kiest de vorm die het beste bij hem past.

Scheiden is een andere vorm van verlies en rouw. Het kind moet weten dat het niet zijn schuld is en dat de ouders altijd zijn ouders blijven.
Het is voor het kind vaak onbegrijpelijk waarom dit in zijn leven gebeurt. Het kind kan dit op verschillende manieren uiten. Dit kan door druk en soms onacceptabel gedrag, maar ook door zich terug te trekken en alles op te kroppen. Het is voor een kind belangrijk dat het begrijpt dat dit niets met hem te maken heeft en dat hij zich best mag uiten, maar wel op een acceptabele manier.

Praten met een coach kan verhelderend werken. Door de onpartijdigheid kan het kind beter begrijpen en zich makkelijker uiten.

Veranderingen zijn voor elk kind bedreigend, de veilige omgeving is voor een tijdje weg en het kan lang duren voor het kind zich weer veilig voelt. Een coach kan hierbij hulp bieden.

Speciaal voor mij!
Deze site is speciaal voor uw kind, geschreven in kindertaal zodat hij of zij het beter begrijpt.. Lees verder >

Workshops
Wilt u uw kind leren zich op een creatieve manier te uiten? Dit kan met een schilder workshop.. Lees verder >
Home - Wie ben ik? - Autisme - EMDR voor kinderen - Gezinscounselling - Hooggevoeligheid - Helende reis - Rouw en verlies - Workshops
Info - Contact - Copyright Intense Kindercoaching - Design by Ambitiouz Grafisch- en Webdesign